DANH MỤC

Sửa chữa iphone

 

BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ THAY THẾ,SỬA CHỮA LINH KIỆN
BÁO GIÁ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG IPHONE
STT Danh mục Iphone4/4s Iphone5 Iphone5s Iphone6 Iphone6+ Bảo hành
1 Lỗi rung 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
2 Lỗi phím home 150.000 Chi tiết 200.000 Chi tiết 400.000 Chi tiết 450.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
3 Thay cáp nguồn 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 400.000 Chi tiết 600.000 Chi tiết 900.000 Chi tiết 6 Tháng
4 Thay cáp tai nghe 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 600.000 Chi tiết 800.000 Chi tiết 6 Tháng
5 Lỗi chuông 200.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
6 Lỗi loa trong 200.000 Chi tiết 300.000 Chi tiết 300.000 Chi tiết 400.000 Chi tiết 450.000 Chi tiết 6 Tháng
7 Lỗi Mic nghe gọi 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 600.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
8 Thay màn hình  400.000 Chi tiết 680.000 Chi tiết 700.000 Chi tiết 950.000 Chi tiết 1.600.000 Chi tiết 6 Tháng
9 Lỗi camera sau 350.000 Chi tiết 400.000 Chi tiết 450.000 Chi tiết 900.000 Chi tiết 1.000.000 Chi tiết 6 Tháng
10 Thay pin  130.000 Chi tiết 150.000 Chi tiết 150.000 Chi tiết 320.000 Chi tiết 380.000 Chi tiết 6 Tháng
11 Lỗi IC cảm ứng 450.000 Chi tiết 900.000 Chi tiết 1.200.000 Chi tiết Liên hệ Chi tiết Liên hệ Chi tiết 6 Tháng
12 Lỗi IC nguồn 700.000 Chi tiết 1.300.000 Chi tiết 1.500.000 Chi tiết Liên hệ Chi tiết Liên hệ Chi tiết 6 Tháng
13 Lỗi Audio 450.000 Chi tiết 1.200.000 Chi tiết 1.500.000 Chi tiết Liên hệ Chi tiết Liên hệ Chi tiết 6 Tháng
14 Lỗi No ALL 800.000 Chi tiết 1.300.000 Chi tiết 1.800.000 Chi tiết Liên hệ Chi tiết Liên hệ Chi tiết 6 Tháng
15 Lỗi Wifi 700.000 Chi tiết 900.000 Chi tiết 1.100.000 Chi tiết 1.800.000 Chi tiết 2.000.000 Chi tiết 6 Tháng
16 Thay mặt kính 200.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 400.000 Chi tiết 450.000 Chi tiết 6 Tháng
17 Lỗi công suất (mất sóng) 350.000 Chi tiết 850.000 Chi tiết 1.050.000 Chi tiết Liên hệ Chi tiết Liên hệ Chi tiết 6 Tháng
 
   
BÁO GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE
STT Danh mục Iphone4/4s Iphone5 Iphone5s Iphone6 Iphone6+ Bảo hành
1 Lưng + Sườn 250.000 Chi tiết 400.000 Chi tiết 450.000 Chi tiết 600.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
2 Dây nút nguồn (kèm đèn Flash) 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
3 Rung 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
4 Nút home Full nguyên bộ 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
5 Camera trước 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
6 Camera sau 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
7 Dây chui sạc đen 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
8 Dây chui sạc trắng 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
9 Loa trong 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
10 Loa ngoài (chuông) 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000 Chi tiết 6 Tháng
11 Bộ phím nguồn, gạt rung, âm lượng 150.000 Chi tiết 250.000 Chi tiết 350.000 Chi tiết 550.000 Chi tiết 650.000